Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222«Πρόγραμμα δράσης για την ΟΝΕΠΣ», 7η διαδικασία (1 θέση)

Επισυναπτόμενο: 1

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Fk222_7_prakt.epil.ada(08-11-2018)