Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για σύναψη δύο( 02) συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ274 «TeleICCE-Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Clust», 1η διαδικασία (1 θέση)

Επισυναπτόμενο: Πρακτικό

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

fk274_1idox_prakt.epil.ada(08-11-2018)