Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ242 «Mu.SA- Museum Sector Alliance» /4η διαδικασία (1 θέση)

Επισυναπτόμενο: 1

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Fk242_4_prakt.epil.ada(08.11.2018)