Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]»/9η διαδικασία/ΔΕΑ (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση:

 

fk222_9h_DEA_prosklisi_ada (27.11.18)
FK222_9h_DEA_aitish_iso (27.11.18)