Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του η νέα κοινοτική πύλη για προσκλήσεις ερευνητικών έργων και διαγωνισμών

Θα τη βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home