Περιγραφή θέσης Πρακτικής Άσκησης

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, το ΕΠΠ  ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτήτρια/ή, για να πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση στο ΕΠΠ.

 

Αρμοδιότητες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του φοιτητή

Αναζήτηση, υποβολή & διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών & εθνικών έργων

Επικοινωνία, συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα & Εξωτερικό

Ενημέρωση τεχνολογικού οικοσυστήματος για θέματα επιχειρηματικότητας

Scouting & παρακολούθηση ερευνητικών ομάδων, επιχειρήσεων & επενδυτών

Παρακολούθηση και υποστήριξη νέων Innovation HUBs

Διοργάνωση εκδηλώσεων ή ειδικών συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διοργάνωση Workshops

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Προπτυχιακός φοιτητής
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης εργαλείων MS Office
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο)

 

Επιθυμητό προφίλ υποψήφιου ασκούμενου

 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου
 • Αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εργασία σε ομάδα

 

Το ΕΠΠ προσφέρει

 • Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον

 

Πληροφορίες  – Αποστολή Βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη θέση πρακτικής παρακαλούνται να στείλουν ένα email με την βιογραφικό τους σημείωμα στο konstantinou@psp.org.gr.

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Social Media & Digital Marketing

 

Περιγραφή θέσης Πρακτικής Άσκησης

Το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας αναζητεί έναν ενθουσιώδη φοιτητή που θα αναλάβει την ευθύνη για τη παρακολούθηση και ενημέρωση των Social Media και η παρουσία του θα συμβάλλει στην ανανέωση των επικοινωνιακών υπηρεσιών του ΕΠΠ.

Ο φοιτητής θα έχει την ευκαίρια πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση στο Digital Marketing (Social Media, Google AdWords Campaigns, video ενέργειες, διαχείριση πλαφορμών ) με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών του ΕΠΠ.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του φοιτητή

 • Δημιουργία περιεχομένου marketing
 • Διαχείριση online εργαλείων marketing (πχ. Google Analytics)
 • Διαχείριση Social Media
 • Προωθητικές ενέργειες των δράσεων του ΕΠΠ στα Social Media
 • Καθημερινή παρακολούθηση Social Media
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό ενημερωτικού δελτίου
 • Συμμετοχή στις διάφορες εργασίες marketing στα πλαίσια έργων

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Προπτυχιακός φοιτητής
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης εργαλείων MS Office
 • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο)

 

Επιθυμητό προφίλ υποψήφιου ασκούμενου

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Content marketing
 • Δημιουργικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, προθυμία
 • Γνώση software επεξεργασίας φωτογραφιών (π.χ photoshop GIMP)

Το ΕΠΠ προσφέρει

 • Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον

 

Πληροφορίες  – Αποστολή Βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη θέση πρακτικής παρακαλούνται να στείλουν ένα email με την βιογραφικό τους σημείωμα στο konstantinou@psp.org.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Περιγραφή θέσης Πρακτικής Άσκησης

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ενδιαφέρεται να απασχολήσει τελειόφοιτο/η σπουδαστή/α Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. με κατεύθυνση: Διοίκησης & Οικονομίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση Οργάνωσης & Διοίκησης γραφείου – Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης

 

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη εγγράφων και διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών
 • Τήρηση αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
 • Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση της αλληλογραφίας
 • Διαχείριση της προμήθειας γραφειακών αναλώσιμων
 • Έκδοση φωτοαντιγράφων και λοιπών γραφικών δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη συστημάτων και διαδικασιών του Οικονομικού Τμήματος
 • Υποστήριξη και προετοιμασία διαφόρων οικονομικών εκθέσεων
 • Υποστήριξη γενικών λογιστικών εργασιών
 • Αρχειοθέτηση οικονομικών συναλλαγών
 • Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων με τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Δικαίωμα τυπικής πρακτικής άσκησης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό λόγο)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό & προφορικό λόγο

 

Δεξιότητες

 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου
 • Αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εργασία σε ομάδα

 

Το Επιστημονικό Πάρκο προσφέρει

 • Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον

 

Πληροφορίες  – Αποστολή Βιογραφικών : Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο konstantinou@psp.org.gr κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης Πρακτικής: AdminFin2019