Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ292 «Skills for promotion, valorisation, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage – 601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA (EUHerit)» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ292 «Skills for promotion, valorisation, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage – 601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA (EUHerit)» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Επισυναπτόμενα: 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

fk292_1 prosklisi (ada_29.1.2019)
fk292_1h_aitisi (29.01.19)