Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ290 «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA» 

1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ290 «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

fk290_1 prosklisi(ada,29.1.2019)
fk290_1h_aitisi (29.01.19)