Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «YouBrand-Storytelling and Pitching for Start-ups» ΦΚ70373(263)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ).

Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: fk70373(263)_1h_apofasi elke_ada (04.02.19)