Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70330 (222) «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ»/8η διαδικασία/Δημόσια Διοίκηση (ΘΕΣΕΙΣ 3)

Επισυναπτόμενο

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

fk222_8h_egkrish praktikou_ada (19.02.19)