Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Επισυναπτόμενo: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Προεπισκόπηση:

fk171_2h_apofasi_ada (08.03.19)