Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου 70330(222) «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ» /9η διαδικασία /ΔΕΑ (1 ΘΕΣH)

Πρακτικό: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: 70330(222)_9h_DEA_apofasi_ada (29.03.19)