Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», με κωδικό 70410(290) /1 ΘΕΣΗ

Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση:

70410(290)_egkrish praktikou_ada (05.04.19)