Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001(292) /1 ΘΕΣΗ

Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Προεπισκόπηση:

80001(292)_egkrish praktikou_ada (05.04.19)