Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)», με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)», με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: 1

 

70408_1h_praktiko epilogis_ada(21.5.2019)