Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014(291) και τίτλο «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs»/1η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενα

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Προεπισκόπηση:

 

80014_1h_egkrish praktikou_ada (01.07.19)