Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80002(294) και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση:

 

80002_3h_prosklisi_ada (01.07.19)
80002_3h_aitish