Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

ΕπισυναπτόμεναΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση:

70048_egkish praktikou_salonika_2019 (22.07.19)