: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΛΟΓΙΣΤΗΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: 70048_egkrish praktikou_logisths_2019 (22.07.19)