Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402(282) και τίτλο «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage – S.I.L.V.HER»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: 70402_1h_egkrish praktikou_2019 (22.07.19)