Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410(290) και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: 70410_1h_egkrish praktikou_2019 (22.07.19)