Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70400(280)/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400(280) και τίτλο «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: 2 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ).

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
70400_3h_prosklish_ada (24.07.19)
70400_3h_aitish