Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410(290)/DevOps/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Κείμενο: Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410(290) και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: 2 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ).

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

70410_3h_prosklish_ada (24.07.19)
70410(290)_3h_aitish