Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80001/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80001 και τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: 2 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ).

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

80001_1h_prosklish_ada (24.07.19)
80001_1h_aitish