Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/5η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προεπισκόπηση:

 

70408_5h_aitisi (03.09.19)
70408_5h_prosklish_ada (03.09.19)