Διαγωνισμός (συνοπτικός) για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου:
«TeleICCE – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης»

TeleICCE – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment
Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά Δράσεις σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων φυλλαδίων, εγχειρίδιων, poster, roll up, και διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου TELEICCE (Interreg V/A Greece-Italy)

Συννημένα: α) Διακύρηξη, και β) ΤΕΥΔ 2. teyd_ektiposeis_diorganosi_ekdiloseon_teleicce

 

Προεπισκόπηση

1. diakiriksi_ektiposeis_diorganosi_ekdiloseon_teleicce_adam_ada