Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80028/1η διαδικασία/2020 (1 θέση)
Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80028 και τίτλο «Promoting inclusion to combat early school leaving (PICEAT)»/1η διαδικασία/2020

Επισυναπτόμενα: 2 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ).

 

80028_1h_prosklisi_ada (04.02.20)
80028_1η_aitish