Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80022/1η διαδικασία/2020 (1 θέση)

Κείμενο: Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES)/Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/1η διαδικασία/2020

Επισυναπτόμενα: 2 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ).

 

80022_1h_prosklisi_ada (04.02.20)
80022_1η_aitish