Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 80004 του Έργου με κωδικό 80003 και τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)»/1η διαδικασία/2020 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:

80003_1h_prosklisi_ada (18.02.20)
80003_1h_aitish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ