Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014 και τίτλο «Εικονικά εργαστήρια με χρήση τεχνολογιών διαδραστικής αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα εικονικής, μικτής και επαυξημένης πραγματικότητας»/1η διαδικασία/2020 (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα:

80014_1h_prosklisi_ada (18.02.20)
80014_1h_aitish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ