Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037 και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)»/1η διαδικασία/2020

80037_1h_prosklisi_ada
80037_1h_aitish

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ