Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο «INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»/2η διαδικασία/2020

80039_2h_prokslisi_ada
80039_2h_aitish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ