Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΤΕΕ/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις.

70048_TEE_1h 2020_ praktiko epilogis ada(diavgeia 11.5.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ