Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES)/Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/2η διαδικασία/2020, 2 θέσεις.

 

80022_2_ ada_ 6ΕΣΠ46ΨΖΣΘ-7ΛΖ (diavgeia,24.6.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ