Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» 4η διαδικασία/2020/1 θέση και 5η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

6ΠΨ846ΨΖΣΘ-931_ πρακτικό επιλογής (Διαύγεια,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ