Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037  και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)» 2η διαδικασία/2020/2 θέσεις,  3η διαδικασία/2020/1 θέση και 1η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

ΨΑΓΨ46ΨΖΣΘ-ΦΡΦ praktiko epil(diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ