Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: HE Inclusiveness Index» 2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

6ΜΕΖ46ΨΖΣΘ-2ΙΒ praktiko epil (diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ