Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» 3η διαδικασία/2020/ 4 θέσεις και 2η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

Ω5ΥΙ46ΨΖΣΘ-1Ω7 praktiko epil(diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ