Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο ««INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»,» 2η διαδικασία/2020/ 2 θέσεις και 3η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

ΨΠΔΖ46ΨΖΣΘ-ΠΑΣ praktiko epil(diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ