Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage – S.I.L.V.HER» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

9ΓΦΚ46ΨΖΣΘ-Κ7Ε praktiko epil(diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ