Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology (DELTA)» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.

 

6ΩΒ246ΨΖΣΘ-7ΟΑ praktiko epil(diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ