Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε 3 Πρακτικά Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»: (Α) 2η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Βερύκιου/1 θέση – (Β) 3η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Ζέρβα/1 θέση – (Γ) 6η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Αγιομυργιανάκη/1 θέση.

 

70048_2h-3h-6h_egkrish prakiktkou_ada (22.07.20)

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ