Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80040 και τίτλο «Environmentally conscious smart lighting (ECOSLIGHT)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

80040_1h_egkrish praktikou_ada (22.07.20)

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ