Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0»/4η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

80029_4h_prosklisi_ada (23.07.20)
80029_4h_aitish

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ