Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» και κωδικό 70048/7η διαδικασία/2020/3 θέσεις/κ.Βλαχάκης.

 

Προεπισκόπηση:

70048_7h_egkrish praktikou_ada (07.09.20)

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ