Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80029/4η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

Προεπισκόπηση:

80029_4h_egkrish prakitkou_ada (22.09.20)

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ