Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/8η διαδικασία/2020/23 θέσεις.

 

Προεπισκόπηση:

70048_8h_egkrish praktikou_ada (08.10.20)

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ