Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του υποέργου 80004 του Έργου με κωδικό 80003 και τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE»/2η διαδικασία/2020/4 θέσεις/4 άτομα.

 

Προεπισκόπηση:

80003_2h_prosklisi_ada (21.10.20)

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ