Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ».

Ακουλουθούν τα σχετικά αρχεία: 1) Περίληψη 2) Διακήρυξη με αρ. 04/2020 και 3) ΕΕΕΣ.

 

Προεπισκόπηση Περίληψης:

1. perilipsi_ada

 

Προεπισκόπηση Διακήρυξης με αρ. 04/2020:

2. diaririksi_adam

 

Προεπισκόπηση ΕΕΕΣ:

3. espd-request-v2_signed

 

Κατεβάστε τα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

1) Περίληψη

2) Διακήρυξη με αρ. 04/2020

3) ΕΕΕΣ