Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80027  και τίτλο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)»/2η διαδικασία/2020/ 1 θέση/1 άτομο.

 

Προεπισκόπηση:

ΩΨΧ246ΨΖΣΘ-ΧΞ1 πρόσκληση με ΑΔΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ